Hướng dẫn học access 2003

 

Bộ cài đặt  MS Access 2003 Runtime, dùng để cài đặt hệ quản trị CSDL MS Access 2003, sử dụng cho các phần mềm ứng dụng của Công ty CP Phần mềm Thăng Long.

Nếu máy tính của bạn chưa cài đặt MS Access 2003 (trong bộ OFFICE 2003), Bạn cần tải về, giải nén (click đúp vào File), sau đó chạy  file Accessrt.exe  trong thư mục mới để cài đặt MS Access 2003 Runtime, trước khi cài đặt phần mềm ứng dụng.

ĐÂY LÀ TÀI LIỆU CỦA THẦY PHAN HỮU TIẾP CÓ HƯỚNG DẪN BẰNG HÌNH RẤT DỄ HIỂU.

Bài liên quan:

  • Không có bài liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *