Điểm Tin Việt

Sunday, Apr 20th

Last update03:08:18 AM

DIEMTINVIET.COM Arrow Công Nghệ Arrow Khoa Học & Công Nghệ Arrow Hướng dẫn cách xóa 1 người khỏi danh sách bạn trong Facebook

Hướng dẫn cách xóa 1 người khỏi danh sách bạn trong Facebook

Facebook Friend

Để xóa 1 người khỏi danh sách bạn bè trong Facebook không khó nhưng phải theo nhiều bước. Dưới đây, tôi xin hướng dẫn các bạn một cách chi tiết:

Các bước để xóa 1 người khỏi danh sách bạn trong Facebook:

 

1. bạn phải đăng nhập Facebook.
2. Trên góc phải phía trên, chọn Account, rồi chọn Edit Friends.
3. Chọn người cần xóa, hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm.
4. Nhấn vào dấu nhân (X) phía bên phải của người đó. Khi đó Facebook sẽ hỏi bạn có chắc là muốn xóa không. Bạn nhấn "Remove from Friends" để khẳng định xóa.

Vậy là xong.

Bạn cũng có thể dụng cách này để xóa nhiều người cùng 1 lúc.