Hướng dẫn cách chèn bảng Excel vào mail (gmail, yahoo…)

Đôi khi trong công việc bạn cần phải chèn bảng Excel trực tiếp vào Mail thay vì attach file theo cách thông thường. Tuy nhiên khi bạn copy bảng từ excel vào mail, mọi định dạng bảng sẽ biến mất. Các bạn có thể làm theo cách sau đây:

1. Copy bảng trong file Excel ra Word.
2. Copy bảng trong Word word vào mail.
3. Nhận thành quả.

Chúc vui!

Bài liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *