Điểm Tin Việt

Wednesday, Apr 23rd

Last update02:42:15 AM

DIEMTINVIET.COM Arrow Công Nghệ Arrow Khoa Học & Công Nghệ Arrow Chỉnh chữ in hoa tất cả chữ cái đầu tiên trong word

Chỉnh chữ in hoa tất cả chữ cái đầu tiên trong word

Office 2007Từ Microsoft Office 2007 trở lên, bạn có thể dễ dàng chỉnh tất cả các chữ cái đầu thành chữ hoa trong Word hay PowerPoint 2007. Để thực hiện, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

 

1. Chọn đoạn văn mà bạn cần thay đổi.
2. Trên thanh công cụ, chọn Home, trong nhóm chức năng Font, bấm vào Change Case rồi chọn chức năng mà bạn muốn.

Font Capitalization

- Chữ hoa tất cả chữ cái đầu của từ, còn lại là chữ thường => chọn Capitalize Each Word.

Ngoài ra bạn có thể lựa chọn các chức năng khác như:
- Chữ hoa chữ cái đầu của câu, các chữ còn lại là chữ thường => chọn Sentence case.
- Tất cả các chữ đều là chữ thường => chọn lowercase.
- Tất cả các chữ đều là chữ Hoa => chọn UPPERCASE.
- Chuyển đổi giữa 2 chế độ (vd: chuyển từ "Chữ In Hoa" thành "cHỮ iN hOA") => chọn tOGGLE cASE.

Chú ý:
- Có thể dùng phím tắt để thực hiện chuyển chữ hoa. Nhấn SHIFT + F3 cho tới khi bạn có đwọc chữ như ý muốn.

Chúc các bạn thành công.