Đặt một trang bất kỳ làm trang chủ trên Chrome

Bạn muốn mỗi khi mở Chrome, trang mà bạn hay truy cập sẽ ngay lập tức xuất hiện (hay còn gọi là đặt trang chủ trên trình duyệt). Dưới đây là hướng dẫn đơn giản giúp bạn thực hiện công việc nói trên.

Đối với Google Chrome: Chọn công cụ có hình chiếc Cà lê bên góc phải, phía trên; chọn Options, chọn General. Trong phần Home page, bạn gõ tên trang web bạn muốn đặt làm trang chủ, xuất hiện đầu tiên khi mở trình duyệt (ví dụ: http://www.diemtinviet.com/). Xuống dưới bấm Close. Vậy là hoàn thành.

Bài liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *