Điểm Tin Việt

Wednesday, Apr 16th

Last update03:53:55 PM

DIEMTINVIET.COM Arrow Công Nghệ Arrow Khoa Học & Công Nghệ Arrow Đặt Google làm công cụ tìm kiếm (search) chính trên Firefox

Đặt Google làm công cụ tìm kiếm (search) chính trên Firefox

Firefox Google1

Hiện tại công cụ search chính trên trình duyệt của bạn là Yahoo, Bing và bạn muốn đặt Google làm công cụ tìm kiếm (search) chính trên Firefox? Bạn có thể thực hiện được điều đó với cách sau:
Trên thanh địa chỉ của Firefox, đánh "about:config"

Tiếp theo, đánh dòng sau vào khung filter search: "browser.search.defaultenginenam", bạn sẽ tìm thấy dòng giống như vậy phía dưới.

Nhấp đúp vào dòng tìm được đó (hoặc nhấp chuột phải vào dòng đó và chọn Modify), rồi đánh "Google" vào hộp thoại để chọn Google làm công cụ tìm kiếm (search) chính.

Khởi động lại Firefox và hoàn thành. Từ nay, Google sẽ là công cụ tìm kiếm (search) chính trên Firefox của bạn.