Có 3 cách lấy ảnh từ file Word nhanh và chính xác nhất

Cách 1: Dùng chương trình
Hiện có nhiều chương trình hỗ trợ lấy ảnh từ file Word, nhưng hầu hết không lấy được 100% hình ảnh.

Ưu điểm của những chương trình này là hỗ trợ chuyển đổi định dạng ngay lập tức cho các bức ảnh vừa lấy khỏi file Word.
Một trong những chương trình được sử dụng nhiều nhất để lấy ảnh là Image Office Exporter, có thể tải tại:

Link down Office Export

Sau khi tải về và cài đặt, hãy mở chương trình lên, bấm nút Open. Trong khung Files of type, chọn Word Document(*.doc), sau đó tìm đến file Word muốn lấy hình. Bấm Open để chọn.

Tiếp theo, bấm nút Select Folder, chọn Desktop để đưa hình lấy được lên desktop. Cuối cùng, dòng Export File Name, chọn kiểu định dạng ảnh muốn tạo (gồm JPEG, BMP, PNG, TIFF, ORIGINAL). Sau đó, bạn chỉ việc nhấn nút Extract tất cả hình ảnh sẽ tự động được lấy ra khỏi file và tập hợp trong một thư mục mang tên file đó.

Tuy nhiên, với những file word được thiết kế công phu thì có những bức ảnh không thể lấy được, dù bằng bất kì chương trình nào.

Cách 2: Dùng Word
Với những bức ảnh không thể lấy bằng chương trình khác, bạn có thể sử dụng chính công cụ mặc định trong Word để lấy ảnh ra một cách nguyên vẹn.

Trước tiên, mở bức ảnh lên, sau đó vào File > Save As Web Page. Ở khung Save as type, chọn Web Page (*.htm; *.html). Cuối cùng, bạn nhấn Save để lưu lại.

Bây giờ, Word sẽ tạo ra một thư mục trên Desktop với tên thư mục là tên file. Bạn mở thư mục này lên rồi kiểm tra lại các bức ảnh.

Cách 3: Dùng chương trình chụp màn hình

Bài liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *