Gửi và nhận thư Gmail bằng Outlook

Hiện nay với việc mở nhiều cửa sổ trình duyệt để duyệt các loại mail khác nhau, cộng với việc mặc nhiên dùng Outlook Express (đối với hầu hết nhân viên văn phòng)

thường làm mất thời gian và đôi khi rắc rối với việc quản lý nhiều tài khoản và password.

Vậy tại sao chúng ta không tích hợp hết chúng lại một chỗ để dễ quản lý và tiện dụng nhỉ? Bài viết này nhằm hướng dẫn các bạn các thiết lập để nhận và gửi mail của Gmail trong Outlook Express. Chúng ta sẽ thực hiện 2 bước:

1. Cài đặt trên Webmail của Gmail

– Đăng nhập vào hòm thư Gmail của bạn.

– Vào Settings và chọn Forwarding and POP/IMAP

– Check vào mục Enable POP only for mail that arrives from now on (Chỉ bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi) rồi nhấn Save Setting.

2. Cài đặt trên Outlook Express

– Mở Outlook Express.

– Vào Tools, chọn Accounts… rồi chọn thẻ Mail, chọn Add, Mail… để tạo hòm mail mới.

– Trong hộp thoại Internet Option, cộn Add rồi chọn Mail…

– Trong ô Display name gõ tên mà bạn muốn người nhận nhìn thấy khi gửi email, nhấn Next.

– Trong ô E-mail Address gõ địa chỉ email của bạn vào, nhấn Next.

– Trong phấn E-mail Server Names bạn điền như sau:

My incoming mail server is a: chọn POP3
My incoming mail (POP, IMAP or HTTP) server: pop.gmail.com
Outgoing mail (SMTP) server: smtp.gmail.com
Bạn có thể check vào Remember password nếu muốn lưu password. (Các bạn chú ý, đôi khi việc check vào ô phía dưới “Log on using Password Security Authentication” có thể làm bạn không nhận được mail, khi đó nhớ bỏ dấu chọn này.)

– Tiếp theo, nhấn Next rồi Finish.

– Bạn chọn tài khoản vừa tạo và chọn Properties.

– Chọn thẻ Servers và check vào mục My server requires authenticaltion.

– Chuyển qua thẻ Advanced, đánh check vào 2 mục đầu tiên là This server requires a secure connection (SSL) của Outgoing mail và Incoming mail, và nhập 465 vào ô Outgoing mail (SMTP) và nhấn OK. (Chú ý, nếu không nhận, gửi mail được thì có thể chuyển sang 587.)

Vậy là hoàn tất.

N.M.T

Bài liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *