Bao lâu trẻ sơ sinh mới rụng rốn

trẻ sơ sinh rụng rốnRốn trẻ sơ sinh gắn liền với nhau thai mẹ, là ống truyền chất dinh dưỡng nuôi trẻ khi còn trong bụng mẹ.

Khi ra đời, rốn trẻ sơ sinh được cắt sát với bụng và thắt lại bằng dây hay bằng gạc nhựa nếu bé sinh trong một số bệnh viện hiện đại.

Thời gian rụng rốn của trẻ sơ sinh là từ 3 – 14 ngày. Trong thời gian trước khi rụng rốn, cha mẹ nên tắm và sát trùng quanh rốn cho bé hàng ngày bằng cồn 70 độ. Sau khi rụng rốn, cha mẹ có thể tắm cho bé bình thường mà không sợ nhiễm trùng vì khi đó rốn bé đã liền.

Góp ý phía dưới –

Trẻ sơ sinh rụng rốn

Bài liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *