Chỉ số Exit Rate trong Google Analytics có quan trọng?

exit-rateKhi đánh giá độ thành công của một website, đặc biệt một website bán hàng trên mạng, chúng ta sẽ gặp 2 chỉ số là Bounce Rate và Exit Rate. Rất nhiều người nhầm lẫn 2 chỉ số trên và gặp khó khăn trọng việc phân biệt chúng nhằm đưa ra những đánh giá chính xác nhất về website dựa trên 2 chỉ số này. Continue reading

Tin vắn & Kiến thức cuộc sống